Što je ambalaža i koja je njena funkcija
Prema „Pravilniku o ambalaži“ – ambalaža predstavlja sve proizvode bez obzira na prirodu materijala od kojeg su izrađeni ili su korišteni za sadržavanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do korisnika ili potrošača.

Funkcije ambalaže

1. Zaštitna funkcija ambalaže
Ambalaža mora zaštititi proizvod od raznih mehaničkih naprezanja, atmosferskih utjecaja, od fizičkih i kemijskih utjecaja, od djelovanja mikroorganizama, insekata i glodavaca.

2. Skladišno-transportna funkcija ambalaže
Skladišno transportna svojstva ambalaže bitna su jer omogućuju jednostavnije i racionalnije iskorištenje skladišnog prostora te također doprinose bržem i jeftinijem procesu transporta.

 3. Prodajna funkcija ambalaže
Prodajna funkcija ambalaže bavi se povećanjem opsega prodaje i olakšavanjem samog čina prodaje. Povećanje opsega prodaje pomoću ambalaže postiže se tako što ambalaža treba privući pažnju potencijalnog kupca i utjecati na njega kako bi se odlučio na kupnju

4. Uporabna funkcija ambalaže
Uporabna funkcija ambalaže odnosi se na lakše rukovanje proizvodom, lagano otvaranje ambalaže, pripremu proizvoda za upotrebu, uzimanje potrebne količine hrane, vidljivost hrane i lagano ponovno zatvaranje te eventualno upotrebu ispražnjene ambalaže