MESNA INDUSTRIJA

Oksidacija lipida i proteina su jedne od glavnih briga za meso i mesnu industriju kada je u pitanju kvaliteta mesa i sigurnost hrane. Kvaliteta mesa i sigurnosna svojstva uvelike ovise o materijalima u koje se pakiraju. Pakiranja u mesnoj industriji služe kako bi se postigao dulji vijek trajanja i zaštitio proizvod od vanjskih utjecaja.

MESARSKI
PAPIR

Koristi se za pakiranje delikatesa i mesnih proizvoda.

MESARSKA
FOLIJA

Koristi se za pakiranje mesa i mesnih prerađevina.

POSUDICE ZA
MESO

Idealne za posluživanje sirovog mesa ili ribe.

MAP I VAKUUM
FOLIJE

Modificirano atmosfersko pakiranje koje produžuje rok trajanja proizvoda.

VAKUUM, TERMO I
HDPE VREĆE

Vrećice služe kako bi hrana ostala svježa duže vremena te zadržala svoj okus.

MESNA INDUSTRIJA

Oksidacija lipida i proteina su jedne od glavnih briga za meso i mesnu industriju kada je u pitanju kvaliteta mesa i sigurnost hrane. Kvaliteta mesa i sigurnosna svojstva uvelike ovise o materijalima u koje se pakiraju. Pakiranja u mesnoj industriji služe kako bi se postigao dulji vijek trajanja i zaštitio proizvod od vanjskih utjecaja.

MESARSKI PAPIR

Koristi se za pakiranje delikatesa i mesnih proizvoda.

MESARSKA FOLIJA

Koristi se za pakiranje mesa i mesnih prerađevina.

POSUDICE ZA MESO

Idealne za posluživanje sirovog mesa ili ribe.

MAP I VAKUUM FOLIJE

Modificirano atmosfersko pakiranje koje produžuje rok trajanja proizvoda.

VAKUUM, TERMO I HDPE VREĆE

Vrećice služe kako bi hrana ostala svježa duže vremena te zadržala svoj okus.