Plastična ambalaža prepoznata je kao najbolja i najefikasnija barijera u prehrambenoj industriji. Plastika je lagana, jeftina i nevjerojatno prilagodljiva raznim primjenama.
Metal troši velike količine energije za vađenje, stvaranje i recikliranje, dok drvo i karton ne traju toliko dugo i potrebno ih je češće zamjenjivati.
Plastika se može reciklirati, dulje traje, lakša je i više je higijenska. Tehnološkim napretkom i genijalnim dizajnom prosječna se masa plastične ambalaže smanjila za više od četvrtine u proteklom desetljeću.

Proces recikliranja po fazama prikan je na slici ispod.